• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • ДНИ НА „ОТВОРЕНИ ВРАТИ” организира ИБИР-БАН на 29 и 30 ноември 2011г. от 10ч.

    25.10.2011

    На 29 и 30 ноември, 2011 г. от 10 ч., Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов”, Българска академия на науките, организира ДНИ НА „ОТВОРЕНИ ВРАТИ” в рамките на Проект ReProForce, FP7 REGPOT(2009-1) “Повишаване на изследователския капацитет на българския Институт по биология и имунология на размножаването”, финансиран от 7-ма Рамкова програма на Европейския съюз.

     

     

     

    ПРОГРАМА


    29 ноември (вторник) от 10.00 ч.

    • Традиции, настояще и отворени врати за партньорство на ИБИР в националното и европейско научно пространство. Проф. Димитрина Качева, Директор на Института;
    • Представяне на отчет за изпълнение на проекта. Доц. Маргарита Моллова, Координатор на ReProForce;
    • Специализирана изложба на научни и приложни резултати на института и дейностите по проект ReProForce;
    • Посещение на лабораториите и представяне на най-новите резултати, получени със закупената по проект ReProForce апаратура;
    • Кафе пауза.

    30 ноември (сряда) от 10.00 ч.

    • Представяне на ново – генерационно персонално секвениране и микрочипов анализ с приложение в широк кръг от научната и медико-диагностична практика. Презентация на фирма ЕЛТА 90М.

     

    Организатор: Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов”, БАН, Бул. „Цариградско шосе” 73; тел.: 02 72 00 18; 02 872 03 56

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата