• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Годишен отчет на ИБИР-БАН за 2013г

    29.01.2014

    На 28.01.2014г. от 11.00ч. в Аулата на ИБИР се проведе Общо събрание на учените от института. Беше представен научния отчет на ИБИР – резултатите от проектите, по които се е работило през 2013, публикациите и конгресните участия; финасов отчет и отчет на библиотеката. Отчетът бе приет без забележки.

    На заседание на НС от 14ч. на 28.01.2014 след няколко уточняващи въпроса от страна на външните членове бе гласувано единодушно приемането на годишния отчет.

    Текста на отчета и пълен комплект от документите, предадени в администрацията на БАН, можете да видите тук и тук.

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата