• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • В ИБИР са обявени конкурси за прием на 2-ма редовни докторанти

    18.03.2012

    В ИБИР са обявени конкурси за прием на 2-ма редовни докторанти (1 в научна специалност, - Биологически науки (Физиология на животните и човека, шифър 4.3 и 1 в научна специалност, Биологически науки (Имунология), шифър 4.3 ) и за 1 задочен докторант (в научна специалност - Ветеринарна медицина, (Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването, шифър 6.4). Докторантурите са по държавна поръчка за учебната 2011 – 2012 г. в съответствие с Решение № 320 на Министерския съвет от 2011 г.
    В срок от 16.03.2012 г. до 14.05.2012 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на ИБИР.
    Обявата за конкурса е в Държавен вестник № 22, Петък, 16 март 2012 г. София.

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата