• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Вътрешен конкурс за ръководител на секция "Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите"

    09.06.2017

    На основание чл. 26 ал. 4 от ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО, УПРАВЛЕНИЕТО И ДЕЙНОСТТА НА ИНСТИТУТ ПО БИОЛОГИЯ И ИМУНОЛОГИЯ НА РАЗМНОЖАВАНЕТО „АКАД. К.БРАТАНОВ” ПРИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ/ИБИР- БАН/ директорът обявява конкурс за ръководител на секция.

    Моля, виж!

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата