• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Вътрешен конкурс за ръководител на лаборатория

    26.01.2017

                                                                                  ОБЯВЛЕНИЕ

                На основание чл. 46 ал. 2 от Устава на БАН и чл. 26 ал. 4 от Правилника за устройствотото, управлението и дейността на  ИБИР-БАН, Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов”- БАН обявява: Вътрешен конкурс за длъжността „Ръководител на „Лаборатория по репродуктивни омикс технологии”. Моля, виж...

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата