• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Институт по биология и имунология на размножаването - активен участник в проекта Въвеждане на иновации в образователната школа по биология и имунология

    08.08.2019

         В периода от 01. 08. 2019 г. до 07. 08, 2019 г. в Институт по биология и имунология на размножаването "Акад. Кирил Братанов" при Българска академия на науките  се проведе лятна школа по биология и имунология за ученици в изпълнение на проекта " Въвеждане на иновации в образователната школа по биология и имунология".

        Проектът е част от новостартиралата програма на МОН "Образование с наука"/06. 2019 г.

         В школата участваха двадесет ученика  от 9, 10, 11 и 12 клас с изявен интерес към биологията. Проведените теоретични и практически занимания по модулите:  клетъчна морфология , хистология на тъканите, имунохистохимична локализация на специфични протеини в тъканта, основи в молекулярната биология и запознаване с основните наследствени молекули, генетичната експресия на даден ген, създаване на клетъчни култури и работа с тях, предизвикаха огромен интересен у участниците.  Освен с работата на изследовател, в какъвто имаха възможност да се превърнат,  участниците, анализираха и установиха връзката на науката с практиката. Конкретни примери за приложението на резултатите те откриха във фармацията, ветеринарната и хуманна медицина, селското стопанство.

         Школата се провежда за трета поредна година в ИБИР-БАН и се затвърждава като традиция, съдейки по интереса на подрастващите. Следващото издание за школа по проекта е  планирано да се проведе през пролетната ваканция на учениците, а предхождащо мероприятие ще бъде ежегодното отваряне на вратите на ИБИР-БАН за всички възрасти и професии.

         Отзив от лятната школа  пубикуваметук!

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата