• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Втори етап от ННП "РЕПРОБИОТЕХ"

    11.11.2019

         На 5-ти Октомври 2019 г. се проведе открито заседание на Надзорния съвет за наблюдение и контрол на дейностите за изпълнение на Националните научни програми в България. На заседанието проф. Наско Василев, Координатор на ННП „Репродуктивни биотехнологии в животновъдството в България“, РЕПРОБИОТЕХ, където ИБИР е Партньор 2, представи отчета за първия етап от стартирането на Програмата.

         По изпълнение на Програмата изказвания направиха представителите от Министерството на образованието и науката, в лицето на заместник-министъра на образованието и науката - Карина Ангелиева, директорът на дирекция "Наука“ - Милена Дамянова, както и на Министерството на земеделието, храните и горите, в лицето на д-р Макавеев. Заместник-министър Карина Ангелиева изказа становище, че ННП "РЕПРОБИОТЕХ"  представя важни научни резултати за Българското животновъдство и фермерите. На заседанието бе повдигнат въпросът за възможността ННП "РЕПОБИОТЕХ"  да разшири своята дейност в посоката на нови научни разработки за съхраняване на редки и заплашени от изчезване видове в резултат на резките климатични промени и възникването на опасни заболявания.

         Представителят на Министерството на земеделието, храните и горите - доктор Макавеев  изказа становище, че тази Програма е не само актуална, но много закъсняла, защото съществува огромна необходивмост от нови и актуални разработки за Българското животновъдство и повишаване ефективността от отглеждане, селекция и размножаване на селскостопанските животни.

         Заседанието на Надзорния съвет за наблюдение и контрол на дейностите за изпълнение на Националните научни програми в България приключи с приемане на отчетите и утвърждаване за изпълнение на следващите етапи от Програмите.

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата