• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Водещата ни медия за наука отрази посещението на министър Красимир Вълчев, Зам.министър Карина Ангелиева и председателя на БАН - акад. Юлиян Ревалски

    19.02.2019

    В началото на месец февруари министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, заместник-министърът Карина Ангелиева и председателя на БАН - акад. Юлиян Ревалски посетиха Института по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов“, БАН. (Отразяването на събитието в сайта на сп. Българска наука - виж тук)

    Бяха представени основните научни направления, водещите технологии и последни постижения на института.
    Бяха презентирани и нови технологии за микрофлуидно манипулиране на единични клетки, част от развиваните платформи по Национална инфраструктура за клетъчни биотехнологии (НИКТБ), част от Националната пътна карта за научна инфраструктура, партньор на която е ИБИР. (За НИКТБ виж тук)

    Беше представено и участието на ИБИР в Национална научна програма "Репробиотех" (За новини виж сайта на ИБИР - Събития)

    Министър Вълчев и зам.министър Ангелиева, както и Председателя на БАН - акад. Ревалски проведоха среща с изследователите от института. Бе проведена дискусия за проблемите в науката и възможности за бъдещо развитие, задържане на кадри в научните организации, както и нуждата от развитие на научно предприемачество. (За отразяване на събитието в уеб сайта на БАН виж тук).

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата