• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Висока оценка за проект "Въвеждане на съвременни методи от репродуктивната биология към образованието и работа с млади таланти"

    16.11.2017

     

    БАН изпълнява 17 проекта за въвеждане на съвременни методи в образованието, един от който се изпълнява в ИБИР

    Правителството подкрепи Българската академия на науките в края на 2016 г., насочено в няколко дейности с висока обществена значимост. Сред тях е и Програмата в областта на образованието и работата с млади таланти, каза на откриването на представянето на избрани проекти от програмата председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски. В природонаучното направление бе избран проектът, който се изпълнява в ИБИР: "Въвеждане на съвременни методи от репродуктивната биология към образованието и работа с млади таланти" , № ДСД-2 по ПМС 347/08.12.2016г. През изминалите шест месеца на изпълнение на проекта, около 200 ученици са посетили ИБИР. Гл. ас. Десислава Абаджиева представи реализираните дейности по покана на акад. Дренски, Директор на ИМИ-БАН, ръководител на цялостната програма за изпълнение на ПМС347. По време на презентацията бе акцентирано на целта на проекта, а именно: формиране на научна грамотност сред учениците в областта на биологията и биомедицината; и перспективите насочени към участниците- за активно и интерактивно учение през целия живот. Представянето на ИБИР бе оценено на високо ниво и лично акад. Ю. Ревалски изрази положително мнение, за което и ние благодарим!

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата