• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Благодарствено писмо от семейството на акад. Кирил Братанов!

    16.01.2020
    From: Troitza Kirilova Bratanova-Toshkova <tkb5@cornell.edu>
    Date: 16 January 2020, 2:05:58 EET
    To: "soren.hayrabedyan@gmail.com" <soren.hayrabedyan@gmail.com>
    Subject: Благодарност

     
    Уважаеми проф. Хайрабедян,
     
    Пиша Ви този имейл за да изразя дълбоката благодарност на семейство Братанови, както на
    Вас лично, така и на колектива на ИБИР за успешното представяне на Института в чевствуването
    на 150 годишнината на БАН.
     
    Извършен е огромен труд в подбиране и прецизно подреждане на стотиците, вече архивни
    снимки и материали от множеството Варненски симпозиуми. Оформянето на  изложбени
    табла е отнело много време и сили, но какъв чудесен резултат!
    Проследена е цялата история на изследванията в репродуктивната имунология, като се подчертава
    приноса на акад. Братанов като основател на това направление в биологията. Започва се от неговите
    първи идеи, публикации в Института и международни сътрудничества, създаването на поредицата от
    Варненските симпозиуми и МККИР, за да се стигне до днешните модерни методи, използувани в
    работата на колектива.
    Цитирането на речта на проф. Едуардс пред Нобеловия комитет, един наистина върховен момент
    в признанието за дейността на акад. Братанов и мястото на България в тази област, бе поднесено
    много силно и убедително при Вашето експозе в залата на БАН.
    И колко оригинална идея за напечатване на марка с персонализирана винетка, ще остане в историята
    на Института! Моля Ви да запазите една марка и за нас, за семейния архив. Ще Ви се обадя при
    идването ми в София.
     
    Колко щеше да е горд баща ми, акад. Братанов, да види идеите си,  продължени от младите и активни
    изследователи в новото време под  Вашето талантливо и вдъхновено ръководство!
     
    Приемете пожеланията ни за здрава, успешна и плодотворна 2020 година!
     
     
    С най-добри чувства:
     
    Троица Братанова
    Итака, Ню-Йорк
  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата