• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Биохимична характеристика на ендометриозна перитонеална течност

    03.10.2013

    На 17.10.2013г. от 10.00ч. в Заседателната зала на ИБИР ще се проведе защита на дисертационен труд на тема: „Биохимична характеристика на ендометриозна перитонеална течност”, представен от Нели Красимирова Манолова, редовен докторант към секция „Молекулярна Имунология”.

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата