• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Биохимична характеристика на ендометриозна перитонеална течност

    14.06.2013

    На 24.06.2013г. от 14.00ч. в Заседателната зала на Института ИБИР „Акад. Кирил Братанов" ще се проведе предварително обсъждане на дисертационен труд на тема: „Биохимична характеристика на ендометриозна перитонеална течност”, представен от Нели Красимирова Манолова, редовен докторант към секция „Молекулярна Имунология”.

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата