• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Академична лекция на тема Мелатонин и невроендокринни механизми на адаптация

    12.11.2012

    Секция „Имуноневроендокринология” при Институт по Биология и Имунология на Размножаването „Акад. К. Братанов” организира публична академична лекция на професор Росица Конакчиева, доктор на биологическите науки,
    на тема „ Мелатонин и невроендокринни механизми на адаптация”.

    Лекцията ще се проведе на 22 ноември 2012 год., четвъртък, от 11 ч. в Заседателната зала на ИБИР- БАН, бул. „Цариградско шосе” 73, София.

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата