• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Академична лекция на доц. Иван Бочев

    02.10.2018

    СЪОБЩЕНИЕ

     

                               На основание чл. 28 от ЗРАСРБ и чл. 58 ал. 3 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ на 10.10.2018 г./сряда/ от 11:00 часа в заседателната                     зала на ИБИР - БАН, академична лекция на тема "Биосензорни функции на ендометриума" ще изнесе доц. Ивано Миладинов Бочев, сек.                                          "Молекулярна имунология".

                               Поканени са всички членове на академичната общност на ИБИР - БАН.

     

     

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата