• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Академична лекция на доц. Десислава Абаджиева

    21.09.2018

            На 19. 09.2018 г. от 11ч., съгласно Заповед № 314/18.07.2018г., в залата на ИБИР - БАН академична лекция изнесе доц. Десислава Абаджиева на тема: „Сигнален диалог майка - ембрион при лабораторен модел“ .

            В заключение на своята лекция доц. Абаджиева постави отворен дискусионния въпрос: „Предимлантационните ембриони са пластични, те компенсират състоянието на средата, но тази компенсацията може да доведе до нарушения в метаболизма им. Тогава, „бъдещото“ им развитие „нормално“ развитие ли е ?!“

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата