• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Академична лекция на доцент Красимира Тодорова

    15.03.2013

    Институт по биология и имунология на размножаването “Aкад. Кирил Братанов” - БАН, организира публична академична лекция на доцент Красимира Тодорова, на тема: “ Генно – регулаторни взаимоотношения с участието на микро РНКи и транскрипционни фактори в  онкогенезата на тумори в репродуктивната система”.

    Лекцията ще се проведе на 22  март 2012 г., петък, в Заседателната зала на Института от 11 часа.

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата