• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Академична лекция “Рецептори на вродения имунен отговор и потенциално значение на инфламазомния сигналинг в мъжкия инфертилитет”

    14.03.2013

    Институт по биология и имунология на размножаването “Aкад. Кирил Братанов” - БАН, организира публична академична лекция на доцент Сорен Хайрабедян, на тема: “ Рецептори на вродения имунен отговор и потенциално значение на инфламазомния сигналинг в мъжкия инфертилитет”.

    Лекцията ще се проведе на 29  март 2012 г., петък, в Заседателната зала на Института от 11 часа.

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата